Afdelingens Fane er tilmeldt følgende arrangementer:

Ingen aktuelle

Afdelingens særlige arrangementer

Andre foreningers arrangementer

KSS - Københavnske Soldaterforeningers Samvirke - aktiviteter
D
u er altid velkommen til at deltage i deres arrangementer

*************************************************************************

*************************************************************************