Afdelingens Fane er tilmeldt følgende arrangementer:

Ingen aktuelle

Afdelingens særlige arrangementer

07-Marts

Foredrags aften

Denne gang har Finn kreeret et foredrag specielt til os! Det fortæller om Flyvestation Værløse spæde opstart i 1910 hvor den blot hed Værløselejren og frem til afviklingen i 1999/2008.

Andre foreningers arrangementer

KSS - Københavnske Soldaterforeningers Samvirke - aktiviteter
D
u er altid velkommen til at deltage i deres arrangementer

*************************************************************************

*************************************************************************