Fotoalbum

Den Nationale Flagdag 5. september 2021

Igen i år deltog Flyvevåbnets Soldaterforening i markeringen af den Nationale Flagdag for Danmarks udsendte og Veteraner i Frederikssund. Siden 1991 har 30.000 Soldater, Politi og div. Sundheds personale gjort tjeneste ved de mange missioner Danmark her været involveret i, desværre også med tab til følge. Dagen blev markeret på torvet foran Rådhuset i Frederikssund, der var mødt 7 flag/faner op, som tog opstilling på hver side af den smukke mindesten der er opstillet her med indskriften ”PÅ VAGT FOR FREDEN”. 

Dagen startede med tale af Tina Tving Stauning efterfulgt af tidligere udsendt Jørgen Mølvig der begge omtalte betydningen af indsatsen og den sidste tids tilbagetrækning fra Afghanistan. Herefter blev der nedlagt 2 kranse ved mindestenen efterfulgt af 1 minuts stilhed.

Dagen sluttede med en let forplejning og en snak med de andre fremmødte pårørende og veteraner.

FSF Fanebærer Søren Eibak.

Foto. Frederikssund Kommune