Forenings information:


Indkaldelse til Generalforsamling

Ordinær generalforsamling 2023

Tirsdag den 21. februar 2023 kl. 1900

i Soldaterstuen på Pedersholm i Frederikssund.

Dagsorden i henhold til vedtægter. (FSF foreningshåndbog §16)

 

Tilmelding til Formand Kaj Clausen mail: kaicl@webspeed.dk eller SMS til 26132791
senest torsdag 16. februar.

Bestyrelse  følg link eller vælg i menu

Referat - 22

Følg link eller Se 'tidligere referater' på menupunkt