Endnu engang var der udfordringer på en af vores foredrags aftener sidste gang var der udskrevet valg på vores længe planlagte aften, denne gang var der blevet varslet snestorm over Nordsjælland men begge gange var der pænt fremmøde af vores seje medlemmer og gæster.


Foredrag tirsdag den 7. marts 2023 kl. 19


Det var med stor glæde at vi endelig fik lejlighed til at sige vores tidligere Formand og Webmaster Kurt B. Sørensen TAK for hans mangeårige indsats for Flyvevåbnets Soldaterforening Værløse-Jonstrup afd. det blev honoreret med en god flaske Whisky og en buket blomster til ham og Fruen under stor applaus fra de fremmødte.


Herefter indtog vi som vanligt lækkert smørrebrød med dertil hørende væske stabilisatorer og så var der afrydning af bordene så der var plads til kaffekanderne og aftenens foredragsholder Finn Andersen kunne påbegynde sin spændende beretning om Flyvestations Værløses historie.


Finn Andersen er selv årgang 1975 og blev som værnepligtig uddannet til at påfylde brændstof på bl.a. de dengang nye F-16 testfly som var i konkurrence med både Mirage og Viggen.


Aftenens emne blev grundigt historisk belyst og underbygget med lysbilleder af både flytyper og diverse anlæg fra hele perioden fra den spæde opstart i 1910 af Værløselejren gennem anden verdenskrigs prøvelser frem til afviklingen af Flyvestation Værløse i 1999/2008 incl. de spegede politiske begrundelser for nedlæggelsen.


En god aften hvor mange kunne genopleve/gense steder hvor de selv havde aftjent deres værnepligt for en hel del år siden.


Tak til Finn for hans store grave arbejde med fremskaffelse af div. dokumentationer!


Referent og Bestyrelsesmedlem Søren Eibak.