Fotoalbum

FSF Værløse-Jonstrup Afdelings Årgangsjubilæum.

Lørdag den 18. sept. 2021 på ”Pedersholm” i Frederikssund.

Så kom dagen hvor vi igen kunne afholde vores traditionsrige årgangs jubilæum, efter at vi sidste år måtte aflyse på grund af den omsiggribende Covid-19 situation, hvilket betød dobbelt op i år, så både årgangene 0,1,5 og 6 havde jubilæum. Der var tilmeldt 40, heraf var der 30 jubilarer til årets store begivenhed, hvilket må siges at være tilfredsstillende disse tider taget i betragtning. Dagen blev som tidligere afholdt i Foreningscenter Pedersholm’s festlig pyntede lokale, hvor også vores hyggelige Soldaterstue har til huse den første tirsdag i hver måned! Følg med på vores hjemmeside www.fsfvaer.dk.

Formanden bød velkommen til dagens program og vi kunne indtage den noget forsinkede morgenmad. Som et forsøg havde vi planlagt at besøge den gamle, nu lukkede Flyvestation Værløse, så dagen kunne minde os om at vi selv uden flyvestation er flyvere!

Så kl. 09:30 gik vi ombord på den ventende bus, hvor Formanden indtog førerpladsen og styrede med sikker hånd bussen ud til Hangar 2 med ankomst kl. 10, hvor vi blev modtaget af to repræsentanter fra ”Værløse Flyhistoriske Hangar”, som med stort engagement fortalte om stedet og gav en rundvisning og besigtigelse af de udfasede fly og helikopter typer, hvoraf flere af afdelingens medlemmer gennem tiden havde fløjet/skruet og/eller vedligeholdt disse. De bliver nu passet og vedligeholdt af frivillige medlemmer, der tidligere har tjent eller som har interesse for flyvning, man kan for 400 kr. om året blive medlem se www.historiskhangar.dk og deltage i arrangementer og være med til at støtte og bevare områdets sjæl og historie. Der blev givet udtryk for stor glæde over dette initiativ, som bestyrelsen vil tage til efterretning.

Kl. 12 samledes gruppen ved et af de ældre fly hvor der blev uddelt Årgangs Emblemer og taget billeder af de jubilerende årgange. De 30 jubilarer var fordelt på følgende årgange: 9 stk. 40 år, 8 stk. 50 år, 8 stk. 60 år, 3 stk. 65 år og til sidst 2 seje gutter der for 70 år siden var blevet indkaldt til tjeneste i det vi i dag kender som Flyvevåbnet.

Godt tilbage i bussen hvor Formanden igen greb rattet og kørte os retur til ”Pedersholm”  hvor frokosten ventede, igen med lidt forsinkelse af leverandøren. Herefter var der kaffe på kanden og snakken gik lystigt til arrangementet stille roligt og langsomt ebbede ud! Tak for denne gang og vi ses forhåbentlig til næste år, med fejring af det næste hold af jubilarer.

En dagsberetning af Søren Eibak.  

 Foto. Per Clausen